top of page

SCHEIDING RIOOLWATER

Als je verbouwt of de tuin aanpakt, denk je er best ook in één keer aan om je regenwater en afvalwater te scheiden. Zo voorkom je heel wat extra kosten in de toekomst. 


In een aantal situaties ben je zelfs verplicht om je regen- en afvalwater te scheiden:

  • bij nieuwbouw of grondige verbouwing

  • als je gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt in je straat


Maar je wacht best niet tot je verplicht wordt. Ook bij een kleinere verbouwing of wanneer je de tuin heraanlegt, kan je ervoor zorgen dat je regen- en afvalwater niet meer gemengd worden.

Het regenwater dat terechtkomt op je dak kan je hergebruiken voor de toiletspoeling, de wasmachine, de buitenkraan of om te poetsen. Zo bespaar je ook op je waterfactuur. Het regenwater van verharde oppervlakten zoals een terras of oprit, laat je bij voorkeur ter plaatse infiltreren. Een goede zaak voor het milieu, want zo vul je de grondwatertafel terug aan.

Scheiding rioolwater: Over mij
bottom of page